Beslissingen nemen: een gecompliceerd proces

Gerelateerde afbeelding

Elke manager staat voor de taak de op hem of haar en op de medewerkers afkomende problemen tot een oplossing te brengen door het nemen van beslissingen. Het analyseren van problemen en het zoeken naar oplossingen zijn daarbij steeds terugkerende activiteiten. Als een organisatie meer producten gaat voeren of meer diensten gaat verrichten zodat het aantal markten toeneemt of de productieprocessen ingewikkelder worden, leidt dit er dikwijls toe dat in een organisatie ook meer ingewikkelde problemen moeten worden opgelost. Het voorbereiden, het uiteindelijk nemen en het kunnen uitvoeren van beslissingen vergt doorgaans het nodige overleg en inspraak. Niet alleen deskundigen uit stafafdelingen zijn hierbij co-working space rotterdam betrokken, maar veelal worden ook (lijn)functionarissen van verschillende niveaus en afdelingen uit de organisatie hierbij betrokken om hun inbreng te geven. Zij krijgen later ook met de uitkomst van beslissingen te maken. Daarbij heeft de ‘lijn’ ook een belangrijke uitvoeringsdeskundigheid. Dit mag niet worden onderschat. Of een beslissing een beoogd doel bereikt, hangt zowel van de kwaliteit als van de mate van acceptatie van de beslissing af. Het is daarom van belang de betrokkenen in de ‘lijn’ ook bij de voorbereiding en het nemen van beslissingen te betrekken. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit maar mogelijk ook de mate van acceptatie van de beslissing.
Aan vele beslissingen gaat, afgezien van een wettelijke verplichting tot overleg met de Ondernemingsraad (OR), intern bij de voorbereiding ervan dikwijls veel overleg vooraf, bijvoorbeeld in stafvergaderingen, overleggroepen, (tijdelijke) projectgroepen of (permanente) commissies. In een organisatie kunnen op  co-working space almere verschillende niveaus overleggroepen worden gevormd om voorkomende problemen tot een oplossing te brengen, adviezen uit te brengen en beslissingsmogelijkheden voor te stellen. Deze groepen kunnen, afüankelijk van de aard en omvang van de problematiek, op permanente of op tijdelijke basis worden ingesteld. Het is dus steeds van belang de overlegstructuur te zien in relatie tot de besluitvormingsproblematiek.

Nieuwe taakvervulling

Gerelateerde afbeelding

Nieuwe taakvervulling voor managers en medewerkers Vaak besteden middle managers een groot gedeelte van hun werktijd aan interne, procedurele zaken, ver verwijderd van de afnemers, leveranciers en distributeurs van het bedrijf. In de nieuwe, platte en slanke bedrijven zijn minder managerfuncties, maar die er zijn vergen meer, vormen een grotere uitdaging, en geven meestal meer voldoening. Van deze managers wordt een breder blikveld verwacht. In tegenstelling hiermee zijn in grote, geïntegreerde concerns de meeste middle managers belast met coördinerende, controlerende en verbindende functies. Zij moeten de geweldige structuren bijeenhouden en ervoor zorgen dat talloos vele stukken en stukjes op tijd in elkaar grijpen. Aan dat soort functies is veel minder behoefte in de netwerksystemen, waar contracten en afspraken in de plaats komen van hiërarchieën. Ook medewerkers in netwerkorganisaties zullen meer van hun werk kunnen verwachten en daaraan meer voldoening ontlenen. In de nieuwe, kortere en minder gecompliceerde structuren kunnen de medewerkers direct zien hoe hun producten of co-working space rotterdam diensten zich in de markt ontwikkelen en zijn daar op die manier direct zelf bij betrokken. Omdat de eerste organisaties waarschijnlijk minder stafmedewerkers en managers zullen hebben, zal van de medewerkers veel meer kennis en kunde worden verwacht, zowel met betrekking tot het werk binnen een steeds complexere technologie als met betrekking tot de ‘zakelijke’ taak van het opbouwen en vasthouden van een brede cliëntenkring.
Zo zullen bijvoorbeeld bedrijven die halffabrikaten en onderdelen leveren niet langer meer een eindeloze reeks van hetzelfde product of dezelfde dienst maken,
maar wisselende reeksen van verschillend type van hoge kwaliteit. Daarvoor is de volledige inzet van elke werknemer nodig met al zijn capaciteiten.
Het denkbeeld dat werknemers meer zichzelf moeten managen en meer betrokken moeten kunnen worden bij de ‘zakelijke’ besluitvorming is niet nieuw (zie hoofdstuk 5 t.e.m. 8). In veel moderne fabrieken en kantoren zorgen vrijwel geheel zichzelf sturende werkgroepen voor hun eigen deadlines en werkverdeling en schakelen de leden naar behoefte snel over naar andere taken. Ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de interne coördinatie ligt bij de groep. De netwerkstructuur versterkt deze trend en brengt meer afwissezelf-management ling met nog meer mogelijkheden voor ‘zelf-management’ en (semi-)autonomie. Verwacht kan worden dat deze trend zich doorzet. Het is zelfs voorstelbaar dat in een flexibele wereld van co-working space almere dynamische netwerken werkteams op tijdelijke basis van het ene bedrijf naar het andere overstappen. In zo’n situatie zal de training en ontwikkeling van de medewerkers zich op hele processen moeten richten, niet slechts op de eigenschappen en bijzonderheden van één enkel deelproces binnen een systeem. Naarmate systemen flexibeler en verder geautomatiseerd zijn, wordt een brede training in de basisaspecten onontbeerlijk.

De andere kant van de medaille

Gerelateerde afbeelding

Het is in mijn opinie niet de sex die twee mensen het sterkst met elkaar verbindt, maar de liefde. En juist dat laatste mis ik sinds Kathleen is vertrokken. De liefde en aantrekkingskracht tussen man en vrouw zijn bijzondere fenomenen. Een man die succesvol is, heeft een speciale aantrekkingskracht op vrouwen. Hij straalt dat op een subtiele wijze uit en praktisch elke vrouw heeft daar voelsprieten voor. Misschien is het een overblijfsel van onze oerdrift, waarbij de kans op voortplanting het grootst is bij de sterke en tijdelijk kantoor huren amsterdam gezonde paren. Hoe het ook zij, in New York hadden de vrouwen bij bosjes aan mijn voeten gelegen, zonder dat ik er enige moeite voor had hoeven doen. Ik kon vrijelijk kiezen uit de mooiste vrouwen van deze metropool. Alleen mijn relatie met Kathleen had me in toom gehouden. De handelaren op Wall Street hebben blijkbaar een sexappeal waar geen mannelijk torso tegenop kan.
De andere kant van de medaille is ook waar; zodra je aan de onderkant van onze samenleving terechtkomt, is de magie verdwenen. Ik heb geen geld en status meer en moet elke maand vechten om geen honger te hoeven lijden. Hoe aantrekkelijk is een man die elke vrijdag zijn boodschappentas bij de voedselhulp vult? De sex-appeal is verdwenen, terwijl ik nog altijd Nick Larson met dezelfde tijdelijk kantoor huren nijmegen persoonlijkheid ben. Er is er geen vrouw te vinden die nog interesse in me heeft. Zelfs
bij bijstandsvrouwen val ik buiten de boot. Ik heb geen geld om naar de kroeg te gaan of om me in te schrijven bij een datingbureau of om het lot enigszins te veranderen. Dus zijn de afgelopen maanden seksloos en zonder genegenheid verlopen. Dat is het droevige lot van een alleenstaande man in de schuldsanering, waar ik me bij neer moet leggen. Ik mis Kathleen als nooit tevoren. Gewoon iemand om ‘s nachts tegenaan te liggen of om je verhaal bij kwijt te kunnen. Het weggaan van Kathleen is een groot gemis in mijn leven.

Het lot

Gerelateerde afbeelding

Het lot moet het wel op Josef hebben gemunt, want zonder dat hij een misstap heeft begaan, is hij toch in de goot geëindigd. Hij slaapt onder de spoorbrug en heeft zijn vaste plaats bij de Koppelpoort op de Kampstraat in Amersfoort. Josef behoort al zolang tot het vaste meubilair van de stad Amersfoort dat de politie hem met rust laat en zijn ongeoorloofde bedelen niet bestraft. De meeste mensen lopen met een grote boog om Josef heen, maar Kathleen vond hem zielig en gaf hem altijd geld voor koffie. We maakten af en toe een praatje en zodoende ken ik hem.
De dag na het lezen van het boek over de Tempeliers loop ik voor het eerst in lange tijd door Amersfoort. De apathie is verdwenen en ik heb geen last meer van depressiviteit. Bij de Koppelpoort kom ik Josef tegen. Hij is een man van middelbare leeftijd, gekleed in voddige kleren en ongeschoren en onverzorgd. Hij zit op een vieze deken met een hond naast zich, die ontstaan moet zijn uit een mengeling van rassen. In een boodschappentas op wieltjes zit zijn totale hebben en houden. Onze blikken kruisen elkaar, ik knik naar hem en ik begin een gesprekje. Ik heb de sterke behoefte om iets goeds voor de wereld te doen en Josef is een willig slachtoffer. “Goedemiddag Josef, hoe staat het ermee?” “Het gaat, meneer.”
“Heb je zin in een kop koffie?” Josef knikt en ik loop verderop naar een café om twee bekers tijdelijk kantoor huren rotterdam koffie te bestellen. Dankbaar neemt Josef de warme kop aan en we genieten van het mooie weer en de koffie. “U ziet er moe uit, meneer.” “Ik heb een zware tijd gehad,” zeg ik. “Mag ik u vragen wat er is meneer?” “Ik ben failliet gegaan en alles is van me afgenomen,” zeg ik. Ik realiseer me dat dit de eerste keer is dat ik dat aan een wildvreemd iemand vertel. Het is een klein stapje dat ik neem in de verwerking van het leed dat me is overkomen. “Dat is mij ook overkomen meneer.” “Vertel eens iets meer over je leven,” vraag ik. “Ik heb er zelf bewust voor gekozen om zwerver te worden.” Ik kijk Josef bedenkelijk aan. Eigen keuze! Wie kiest er nu in hemelsnaam voor het tijdelijk kantoor huren almere bestaan van een zwerver? “Meneer, ik was ooit bibliothecaris bij de bibliotheek aan de Zonnehof.” De verbazing op mijn gezicht wordt groter. “Dat meen je niet.”

Het goede nieuws

Gerelateerde afbeelding

Op de eerste dag van de rest van mijn leven word ik met een duf gevoel in mijn hoofd wakker van het gerinkel van de telefoon die op mijn nachtkastje ligt. Ik neem op en hoor de stem van Kathleen, die de hele nacht niet heeft geslapen en deze ochtend naar huis komt om te praten. Ik stem toe, sta op en neem een douche om weer enigszins bij de mensen te komen. Aan mijn hoofdpijn af te meten, hebben de vele glazen whisky van gisterenavond er behoorlijk ingehakt. Het goede nieuws is evenwel dat ik geen slaappilletje nodig heb gehad om toch in een diepe slaap te geraken. Ik trek een donkere spijkerbroek aan en schiet een wit overhemd aan met daaroverheen een bruin flexplek huren rotterdam colbertje met stukken op de mouwen. Als Kathleen zo thuiskomt, wil ik er niet als een verslagen hond bijzitten.
Ik eet een boterham en zet lekkere Ibiza-lounge muziek op. Nu ik nog maar een paar dagen kan genieten van alle mooie spullen om mij heen, ga ik deze tijd maximaal benutten. Het vreemde is dat het depressieve gevoel van gisterenavond is verdwenen. In niets voel ik mij nog de man, bij wie eind deze maand een rekening van tien miljoen euro op de deurmat valt. Het is altijd al mijn kracht kantoorruimte huren almere geweest om vooruit te kijken en ik zie een nieuw leven aan de horizon verschijnen, dat misschien niet zo luxe en welvarend is, maar veel bevredigender dan ik op de beursvloer ooit heb gehad.

Het meten van kwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beste manier om kwaliteit te meten is door de prijs van het niet-voldoen te calculeren. Niet-voldoen-activiteiten zijn onder andere: onvoorziene service, machinestilstand, gegevens opnieuw in een computer invoeren, fouten herstellen, retourzendingen enzovoort. Met het berekenen van de prijs van het niet-voldoen krijgen we inzicht in de kosten als er niet aan de vereisten wordt voldaan. De kwaliteitsinspanningen zullen hierdoor beter kunnen worden gestuurd en kwaliteitsverbetering zal sneller zichtbaar worden.
Crosby ontwikkelde een kwaliteitsverbeteringsprogramma bestaande uit veertien stappen. Een deel van deze stappen heeft betrekking op managementactiviteiten en een deel op activiteiten van de werknemers. Kwaliteitsbeheersing is hierbij een continu proces. continu proces. Advies Waarop letten bij kwaliteitsmanagement?S betrek zo veel mogelijk leveranciers en afnemers bij kwaliteitsplanning; zorg voor duidelijke spelregels; gebruik een kwaliteitshandboek als gereedschap voor het beheersen van deze spelregels; laat het hele bedrijf meewerken; laat de mensen die het werk doen ook de regels opstellen; neem de tijd voor kwaliteit: het is niet te koop; certificering is de eerste stap in het kwaliteitsproces; betrokkenheid flexplek huren rotterdam van het managementteam is een voorwaarde voor succes; opleiding van mensen is geen overbodige luxe.
De nadruk in het programma ligt op toezichthouden en controle en er is in mindere mate aandacht voor de verandering van het personeelsbeleid en de managementstijl.
De Amerikaanse ingenieur en jurist J.M. Juran is gespecialiseerd in de uitvoeringsmodellen van kwaliteitsbeheersing. Zijn streven is eveneens gericht op het verminderen van fouten en kostenbesparing. De nadruk van zijn aanpak ligt in het betrekken van mensen in de organisatie bij processen. Hij schenkt veel aandacht aan motivatievraagstukken en de bedrijfscultuur.
A.V. Feigenbaum besteedde met name veel aandacht aan de verbetering van de organisatiestructuur en werkprocedures. Hij formuleerde en definieerde als eerste het begrip flexplek huren almere totale kwaliteitscontrole (TKC) en publiceerde in 1961 zijn boek To tal Quality Control: Engineering and Management. Feigenbaum stelde voor om TKC in organisaties te laten bevorderen door kwaliteitsspecialisten van een kwaliteitsafdeling.

Gedragsverandering

Gerelateerde afbeelding

Deze gedragsverandering is nodig om in een steeds veranderende omgeving de juiste afstemming te zoeken en dit ook blijvend te doen. Tevens wordt met het begrip lerende organisaties aangegeven dat het om een collectief leerproces gaat en niet alleen om een individueel leerproces. Van het leren van organisatiegedrag is pas sprake, als een gedragsverandering van het ene individu effect heeft op het gedrag van andere individuen. 18 Doordat er kantoorruimte huren rotterdam sprake is van een collectief leerproces neemt de collectieve bekwaamheid van organisaties of onderdelen daarbinnen toe. Een groep mensen, een afdeling heeft een proces van verandering doorgemaakt dat zodanig verloopt dat de capaciteit om in de toekomst te veranderen ofte vernieuwen, is toegenomen. Het vermogen van een organisatie te kunnen leren heeft veel met de organisatiecultuur te maken. De capaciteit om te kunnen leren in een organisatie is het bezitten van een gedeelde opvatting over de wijze waarop men ervaringen integreert tot bruikbare inzichten en vaardigheden voor de toekomst. ig
Hoe kunnen we nu van een organisatie een lerende organisatie maken of aan welke kenmerken moet kantoorruimte huren almere een organisatie voldoen om tot een collectief leerproces te komen? Aangezien het een collectiefleerproces betreft, heeft het antwoord op deze vraag te maken met verschillende aspecten die het functioneren van organisaties bepalen. De belangrijkste elementen zijn:20

De typologie van Handy

Gerelateerde afbeelding

De typologie van Handy (1979) is een veel gehanteerde methode om organisatiecultuur te typeren. Deze typologie is gebaseerd op twee dimensies: • samenwerkingsgraad: de mate waarin wordt samengewerkt; • machtsspreiding: de mate waarin beslissingsbevoegdheid gecentraliseerd of gedecentraliseerd is.
Organisatie in ontwikkeling  Uit de media Een zestal dimensies van bedrijfscultuur4 In het boek Bedrijfscultuur, diagnose en beïnvloeding van G. Sanders en B. Neuijen wordt een zestal dimensies van een bedrijfscultuur onderscheiden. Op elke dimensie kan een positie worden ingenomen. Hieronder een korte samenvatting van deze zes dimensies.
Risico’s mijdend Zo weinig mogelijk inspannen Elke dag zo’n beetje hetzelfde
Mensgericht
Rekening houden met persoonlijke problemen Verantwoordelijkheid nemen voor welzijn van werknemers Nemen van beslissingen door groepen
Organisatiegebonden
Zich identificeren van werknemers met hun organisatie Aantrekken van mensen uit juiste familie, sociale klasse, schoolachtergrond Normen van het werk gelden ook thuis Niet ver vooruit denken
Open
Openheid tegenover nieuwkomers en buitenstaanders Haast iedereen past in organisatie Nieuwe medewerkers voelen zich snel thuis
Strakke controle
Zich bewust van kosten Zich strikt houden aan vergadertijden Serieus praten over bedrijf en werk
Pragmatisch
Tegemoet komen aan wensen van de klant Resultaten belangrijker dan procedures Pragmatische houding tegenover ethiek Nauwelijks nuttige bijdrage aan samenleving
Op gemak in risicovolle situaties Uiterste best doen Elke dag een nieuwe uitdaging
Sterke druk uitoefenen om werk af te krijgen Uitsluitend interesse in het werk dat wordt vergaderruimte huren rotterdam afgeleverd Nemen van beslissingen door individuen
Zich identificeren van werknemers met hun beroep Aantrekken van mensen vanwege geschiktheid voor het werk Privé-leven is ieders eigen zaak Jaren vooruit denken
Geslotenheid en geheimzinnigheid, zelfs voor eigen medewerkers Alleen bijzondere mensen passen in organisatie Nieuwe medewerkers voelen zich niet snel thuis
Zich niet bewust van kosten Zich bij benadering houden aan vergadertijden Grappen maken over het bedrijf en werk
Correct toepassen van procedures Procedures belangrijker dan resultaten Hoge normen inzake ethiek Nuttige bijdrage aan samenleving
Onder een hoge samenwerkingsgraad vyordt een grote saamhorigheid tussen de leden van een organisatie verstaan. Hoge machtsspreiding wil zeggen een situatie die gekenmerkt kan worden door een hoge mate van delegatie. De samenwerkingsgraad en machtsspreiding kunnen in een extreme situatie hoog oflaag zijn.
Wanneer we deze twee dimensies met elkaar combineren, krijgen we een overzicht zoals weergegeven in figuur 10.1.
Dev ier cultuurtypen zijn de volgende: Rollencultuur De organisatie is gebaseerd op regels en procedures. Deze geven stabiliteit en zekerheid. Functies in de organisatie geven de toon aan, niet de mensen die de functies uitoefenen. De vergaderruimte huren almere rollencultuur zien we in bureaucratische organisaties terug. Machtscultuur De organisatie draait om de topfiguur. De organisatie is als het ware een uitbreiding van hem. De topfiguur kiest een kring van trouwe medewerkers om zich heen op basis van herkenning. In dit cultuurtype zijn maar weinig regels en procedures opgesteld, beslissingen worden ad hoc genomen. Deze machtscultuur vinden we veel terug bij kleine en jonge organisaties.

Structurering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In paragraaf 9.3.5 hebben we gezien dat bij de matrixorganisatie een deel van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lijnmanagers wordt overgedragen aan de projectleiders. Indien de projectleiding beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om de projecten te beheersen, is er sprake van een theoretisch zuivere projectorganisatie. zuivere projectorganisatie De bevoegdheden van de projectleider komen hierbij overeen met die van een afdelingshoofd in een lijnorganisatie. In figuur 9.17 worden de kantoorruimte huren rotterdam matrixorganisatie en de zuivere projectorganisatie naast elkaar gezet. Of er sprake is van een matrixorganisatie dan wel een zuivere projectorganisatie hangt af van de invloed van de lijnorganisatie en I of de projectorganisatie.
Een ander kenmerk van een zuivere projectorganisatie is dat de organisatie wordt opgesplitst in verschillende afdelingen ofwel ‘pools’. Medewerkers van deze afdelingen worden ingezet op verschillende projecten en houden zich hiermee voor de volle 100 procent bezig. Na beëindiging van een project komen de medewerkers weer terecht in de afdeling (pool), waarna ze weer opnieuw kunnen worden ingezet op een project.
Detacheringsbedrijven in de softwarebranche hebben vaak een projectorganisatie waarbij de medewerkers uit een pool worden ingezet op verschillende kantoorruimte huren almere projecten.
Het voordeel van een zuivere projectorganisatie is dat er één leider is en dat mensen optimaal in een project kunnen functioneren.
Het nadeel is dat medewerkers zich makkelijk moeten kunnen verplaatsen in nieuwe projecten en dat de werkgelegenheid sterk afhankelijk is van het binnenhalen van nieuwe projecten.

De totale doorlooptijd

Gerelateerde afbeelding

Wat nu opvalt is dat de totale doorlooptijd verlengd wordt en het kritische pad anders gaat verlopen. Wanneer dit gevaar vroeg genoeg wordt gesignaleerd is het aan het management van het project te besluiten of aan de activiteit e extra middelen worden toegewezen om te proberen of de oorspronkelijke doorlooptijd alsnog gehaald kan worden. Er onstaat op deze manier een afweging tussen kantoorruimte huren rotterdam de kosten en opbrengsten van het extra toewijzen van middelen.
In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op het vorm geven van de organisatie. Structuur en organisatie Samenvatting i Onder besturing wordt verstaan het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen. Deze doelen kunnen worden bereikt indien bedrijfsprocessen op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. In een organisatie worden verschillende typen bedrijfsprocessen onderscheiden: primaire, secundaire en bestuurlijke bedrijfsprocessen. Business Re-engineering is een benadering, die bedrijfsprocessen als centraal punt kiest en waarbij gestreefd wordt scheidingen in een organisatie op te heffen. Het doel van Business Re-engineering is door middel van een procesoriëntatie, het realiseren van een hogere toegevoegde waarde voor de afnemer. Porters ‘value chain’ geeft aan welke toegevoegde waarde de verschillende organisatorische onderdelen bijdragen aan de gehele organisatie. Juist door het op een bepaalde manier structureren en coördineren van de bedrijfsprocessen ontstaan er ten opzichte van de concurrent concurrentievoordelen. Door kantoorruimte huren almere scheiding aan te brengen tussen uitvoering en leiding ontstaat hiërarchie in een organisatie. De hiërarchie komt tot uiting in de verschillende bestuursniveaus. Elk bestuursniveau heeft zijn specifieke taken. Bij het besturen van organisaties worden methoden gebruikt om het proces van besturen overzichtelijker en inzichtelijker te maken. Achtereenvolgens zijn individuele methoden (management by objectives, management by exceptions, time-management), organisatorische methoden (unit- en risicomanagement) en procesgerichte methoden (projectplanning) behandeld.