Financiële synergie

Gerelateerde afbeelding

Omdat juist de eigen ambities en voorkeuren van de topleiding van zo groot belang zijn bij het realiseren van de geplande ontwikkeling, is overeenstemming tussen strategie en persoonlijke waarden persoonlijke waarden een voorwaarde voor succes. Een strategie van snelle groei die veel van de hoogste kantoorruimte huren rotterdam leidinggevende functionarissen zal vergen, zal zeker niet kunnen worden uitgevoerd door managers die eerst en vooral op een rustig leven zijn gesteld. In recente publicaties heeft het aspect van de persoonlijke waarden nieuwe aandacht cultuur van de organisaue gekregen in de vorm van de zogenoemde cultuur van de organisatie. Hieronder wordt een stelsel van waarden, normen en gedragspatronen verstaan dat door de medewerkers gedeeld wordt. In veel gevallen blijkt kantoorruimte huren amsterdam dit waardepatroon, als het een coherent geheel is, zeer positief uit te werken. Denk hier onder meer aan het boek Excellente ondernemingen van Peters en Waterman. De auteurs signaleren ook dat een bestaand waardepatroon niet altijd geschikt is om alle nieuwe activiteiten tot een goed einde te brengen. De mogelijkheid om een strategie succesvol ten uitvoer te leggen hangt voor een bekwaamheden van de belangrijk deel ook af van de bekwaamheden van de organisatie. Een organisatie die als organisatie strategie het pad van de productontwikkeling kiest, dient over een goede speur- en kantoorruimte huren almere ontwikkelingsafdeling te beschikken. Is deze afdeling van middelmatige kwaliteit, dan is deze weg bij voorbaat reeds tot mislukking gedoemd. Hetzelfde geldt als de financieringsmogelijkheden te beperkt zijn of de capaciteiten van de managers tekortschieten.
synerg1ecnrena Met behulp van synergiecriteria wordt getracht aan te geven in hoeverre nieuwe activiteiten kunnen steunen op en kunnen profiteren van de bestaande activiteiten en bekwaamheden van de organisatie. Het gaat dan om het opsporen van combinatie- en samenvoegingsvoordelen. Synergie kan bijvoorbeeld worden behaald bij de verkoop, indien nieuwe producten via de bestaande kanalen kunnen worden afgezet. Ook kantoorruimte huren nijmegen kan synergie optreden bij de productie als dezelfde machines kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van de nieuwe producten. Investeringssynergie kan zich voordoen indien de combinatie van de activiteiten lagere investeringen in machines en voorraden vergt dan wanneer deze afzonderlijk worden uitgevoerd. In andere gevallen bestaat ook managernernsynergie, indien de problemen die de nieuwe activiteit met zich meebrengt veel overeenstemming vertonen met opgeloste problemen. Hier speelt ervaring dus een belangrijke rol. Ook kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van financiële synergie.