Kennismanagement

Gerelateerde afbeelding

Opportunistisch leren doet zich voor bij acties van organisaties die het gevolg zijn van de actie van één persoon of een kleine groep personen en niet van de gemeenschappelijke mentale modellen van de organisatie, dat wil zeggen: waarden, kantoorruimte huren rotterdam cultuur, mythen of standaardprocedures.
Het gebruik van aparte werkeenheden om de IBM-pc te ontwikkelen is een goed voorbeeld. IBM passeerde de hele bureaucratische structuur en formeerde een volko
men afgescheiden, zeer toegewijd team om de pc te ontwikkelen, wat inderdaad in relatief korte tijd lukte.
Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 40% van de beschikbare denkcapaciteit van mensen die werken (in Nederland) niet wordt benut. In de USA is het percentage kantoorruimte huren amsterdam onderbenutting zelfs 60%, zo wordt gesteld. In ons land scoort over de hele linie de overheid/non-profitsector het slechtst. Terwijl de Nederlandse economie vaak als kenniseconomie wordt gekenschetst en denkwerk zo langzamerhand belangrijker lijkt te worden dan handwerk, zijn dat opmerkelijke gegevens. Als dus eenmaal in selectie- en wervingsgesprekken grondig gekeken is naar de talenten die mensen in huis hebben, wordt 40% van de aanwezige denkkracht vervolgens door de leiding van bedrijven kantoorruimte huren almere en instellingen niet kennismanagemenr gedynamiseerd (aldus Van Aken en Camps, 1997). Geen wonder dat de laatste jaren kennismanagement sterk in de belangstelling kwam te staan. Kennismanagement wordt inmiddels alweer in ruimere kaders geplaatst en als onderdeel gezien van het proces van organiseren van denkwerk dynamiseren en ‘organiseren van denkwerk’ en als basis voor ‘strategische vernieuwing’. Om kansen te kunnen benutten en bedreigingen af te wenden en om door innovatie op een gezonde en winstgevende basis te blijven voortbestaan moet niet alleen kennis en inzicht benut worden, maar kantoorruimte huren nijmegen ook goed in de organisatie verankerd zijn. Kennismanagement kan dan gezien worden als een methode om enerzijds het vergaren van kennis te managen en anderzijds die kennis te gebruiken, te verspreiden en vooral dus ook toe te passen. Onderzoek naar het benutten van kennis en denkkracht laat echter forse belemmeringen zien. Figuur 5.11 laat zien wat de vijf meest genoemde belemmeringen zijn.