Knelpunten en omgevingsveranderingen

Gerelateerde afbeelding

Knelpunten en omgevingsveranderingen
De trend tot verplatting staat niet op zichzelf. Uit de praktijk blijkt dat verplatting plaatsinterne organisatie vindt om knelpunten binnen de interne organisatie op te lossen die ontstaan zijn door veranderingen in de externe omgeving (zie hoofdstuk 3). Als niet wordt gereageerd op de gewijzigde omstandigheden in de externe omgeving, ontstaan knelpunten in de interne organisatie die de directe aanleiding vormen om de organisatiestructuur kantoorruimte huren rotterdam te verplatten. consumentengedrag Het consumentengedrag verandert sneller en de behoeften worden pluriformer. Met name organisaties die zich begeven op markten voor de eindgebruiker zullen dicht op de markt moeten produceren. De verschillende segmenten uit de markt moeten worden bewerkt door corresponderende groepen in de organisatie. Daardoor ontstaat de behoefte aan een plattere en decentralere organisatie. internationalisering Door onder meer de internationalisering en de stijging van de ontwikkelingskosten zijn veel ontwikkelingskosten organisaties gefuseerd of overgenomen. Vanwege de complexiteit in de besturing komt kantoorruimte huren amsterdam vervolgens in de grote concerns een beweging op gang naar decentralisatie. Autonome eenheden worden ingericht, waarbij soms direct het aantal managementniveaus in het middenkader, maar vooral in de top verminderd kan worden. Veel organisaties zien in dat de werknemer van tegenwoordig met zijn hogere opleibredere en diepere functies ding gemotiveerd en in staat is bredere en diepere functies te vervullen. Een organisatie waarin de arbeidsverdeling minder verregaand is en waar meer in teams gewerkt wordt zal kunnen volstaan met minder kantoorruimte huren almere managers en organisatieniveaus.
Door de toepassing van informatietechnologie in organisaties wordt het om verschillende redenen mogelijk om te functioneren met minder managers en managementniveaus. Ten eerste neemt door de invoering van bestuurlijke informatiesystemen en netwerken de decentrale besliscapaciteit toe. Ten tweede zijn er meer mogelijkheden om centraal overzicht te houden door middel van managementinformatiesystemen. In 1970 is al beweerd kantoorruimte huren nijmegen informatietechnologie dat door de invoering van informatietechnologie bij organisaties in de financiële dienstverlening managers en organisatieniveaus verdwijnen. De voorspelling dat deze substitutieeffecten tegen het eind van de jaren tachtig voor de gehele economie merkbaar zouden worden, begint nu realiteit te worden.