De functionele relatie

Gerelateerde afbeelding

In tegenstelling tot staforganen verrichten hulpdiensten dus veelal een deel van de uitvoering of hebben een beherende taak ten aanzien van de lijn. Met deze functionele bevoegdmedewerkers heid worden aanwijzingen gegeven met betrekking kantoorruimte huren rotterdam tot werkzaamheden van medewerkers die in de lijn onder een ander staan. leidinggevenden Uitvoerende medewerkers staan nu echter wel in relatie tot verschillende leidinggevenden die elk op facetten van uitvoering hun aanwijzingen kunnen geven. In de praktijk dreigen dan problemen te ontstaan door voorkomende onduidelijkheid en tegenstrijdigheid. Van belang is dan aanwijzingen via goed overleg en in goede samenwerking tot stand te brengen. Genoemde kantoorruimte huren amsterdam problemen kunnen daardoor deels worden weggenomen.
De functionele relatie geeft de zeggenschapsverhouding aan tussen ‘hulpdienst’ en ‘lijn’. Een hulpdienst staat weliswaar buiten de lijn, maar kan niettemin aan de lijn dwingende aanwijzingen geven vanuit een specifiek deskundigheidsgebied, of moet verplicht worden functionele zeggenschap geraadpleegd. Er kan zogenoemde functionele zeggenschap worden uitgeoefend, dat wil zeggen: er mogen aanwijzingen worden gegeven met betrekking kantoorruimte huren almere tot werkzaamheden van medewerkers die in de lijn onder een ander staan. Een leidinggevende met functionele bevoegdheid kan dus op een beperkt gebied aangeven hoe iets gedaan moet worden. Hij kan niet zeggen ‘doe dit of dat’. Werkopdrachten worden door de lijn gegeven. Het is dus veeleer een kwestie van: ‘als dit of dat gedaan wordt, dan moet het zo gebeuren’. Dit geldt bijvoorbeeld voor de centrale administratie ten opzichte van de inkoopadministratie en vanuit personeelszaken met betrekking tot salarisschalen ten opzichte van beloning van productiepersoneel of verkopers. Specialistische hulpdiensten: voor- en nadelen Als eerste voordeel geldt dat op deze wijze de vereiste deskundigheid (kennis en vaardigheden) wordt ingebracht. Een ander voordeel is dat op deze manier waarborgen ingebouwd kunnen worden die een zekere mate van co├Ârdinatie, consistentie en uniformiteit garanderen, bijvoorbeeld bij het opzetten van afdelingsadministraties, het kantoorruimte huren nijmegen ontwerpen van formulieren, het opzetten van een beoordelingssysteem, het inschalen van personeel in loon- of salarisschalen, het maken van een productieplanning en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Het resultaat is dan dat, op genoemde deelterreinen, in de gehele organisatie dezelfde systematiek gehanteerd wordt.