Herbezinning op de systemen

Gerelateerde afbeelding

Herbezinning op de systemen is noodzakelijk, en gezocht zou kunnen worden naar mogelijkheden om meer op individuele wensen, capaciteiten en ambities in te haken. De achtergrond hiervan is: gelijke behandeling en rechtvaardige verdeling naar prestatie. Men zou pakket van faciliteiten kunnen denken aan een kantoorruimte huren rotterdam pakket van faciliteiten waardoor manager zowel als medewerker sturingsmogelijkheid hebben ter beoordeling van kwaliteit en (doorgroei) capaciteit. Men zou daarbij kunnen denken aan: beloning op basis van ontwikkelde capaciteiten, inzet en prestaties: ‘cafetariaplan’, dat wil zeggen: de medewerker stelt zelf zijn beloningsmenu op, bijvoorbeeld minder loon, meer vakantiedagen; langer kantoorruimte huren amsterdam doorwerken, op 72-jarige leeftijd met pensioen (zie subparagraaf 8.9.5); bepaalde ‘incentives’, die aansluiten aan het behaalde resultaat; beloningshoogte niet (alleen) op basis van functiebeschrijving, maar in termen van voor de organisatie vereiste kwaliteiten.
Balans werk en privé Onderzoek laat zien dat werknemers met een gezin achter zich een hoger niveau van verwerksituarie bondenheid met en werktevredenheid in een werksituatie vertonen wanneer zij ervaren dat de bedrijven waarin zij werken meer flexibele inzetmogelijkheden en andere
privé-situatie toegesneden voorzieningen aanbieden_ Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat dit meer lijkt te gelden voor alleenstaande werknemers van 45+ dan voor de echt jonge(re) werknemers. Voorzieningen betreffen dan bijvoorbeeld flexibele werktijden, flexibele part-time werkinzet, vierdaagse kantoorruimte huren almere werkweek of werken van huis uit (telewerken), maar ook (extra) voorzieningen betreffende gezondheidszorg, kinderopvang, opleiding en onderwijs, of huishoudelijke voorzieningen. Ook de mogelijkheid van duobanen voor hogere functies wordt in positieve zin genoemd. Dit soort voorzieningen worden door werknemers op prijs gesteld, zeker daar waar het zo is dat steeds meer vrouwen in (hogere) managementposities worden aangesteld en er sprake is van een tweeverdienerssituatie of juist van een éénoudergezinssituatie. Deze kantoorruimte huren nijmegen voorzieningen bevorderen de loyaliteit aan het bedrijf en werken gunstig uit op verzuim-en verloopcijfers. Uil recent onderzoek naar carriérevrouwen en hun werk blijkt dat het zogenaamde ‘glazen plafond’ (‘glass ceiling’) in Europa begint te breken. Nederland komt er echter slecht van af. Overigens stijgt het aandeel van vrouwen met een baan snel: 5 3% van de vrouwen had in 2001 een baan, tegen 44% in 1995 en 39% in 1990. In het bedrijfsleven is het aandeel van vrouwen in managementfuncties in zeven jaar ruim verdubbeld, van 6% naar 13%.