Hulpmiddelen

Gerelateerde afbeelding

Hulpmiddelen en technieken bij besluitvorming
Besluitvorming is de fundamentele taak van de manager. Het nemen van beslissingen blijkt vaak niet eenvoudig te zijn omdat er onvoldoende in- fundamentele taak formatie beschikbaar is. Als besluitvorming uitsluitend op feiten was gebaseerd zouden we alles in een computer kunnen stoppen om de beslissing af te wachten en zou de manager overbodig zijn. Aangezien hier geen sprake van is mogen we stellen dat besluitvorming veelal gepaard gaat kantoorruimte huren rotterdam met onzekerheden. Hetgeen kenmerkend is voor ondernemen! Teneinde in het besluitvormingsproces de juiste oplossingen te kiezen voor een aantal problemen kan gebruik worden gemaakt van besluitvormingstechnieken en/of beslissingsondersteunende systemen die het besluitvormingsproces vereenvoudigen of versnellen.
De te bespreken besluitvormingstechnieken zijn de beslissingsmatrix en de beslissingsboom. Enkele voorbeelden van beslissings(ondersteunende) systemen zijn expertsystemen en simulatiemodellen. Met behulp van een beslissingsmatrix is het mogelijk verschillende oplossingen (= alternatieven) met elkaar te vergelijken door het toekennen beslissingsmatrix van punten aan opgestelde beoordelingscriteria die daarna onderling worden gewogen. De werkwijze is als volgt: stel een aantal alternatieven vast; 2 kies een aantal beoordelingscriteria; 3 ken een wegingsfactor toe aan de beoordelingscriteria; 4 ken punten toe aan de beoordelingscriteria van de verschillende alternatieven;
s vermenigvuldig dit cijfer met de kantoorruimte huren almere wegingsfactor en sommeer vervolgens de uitkomsten van al deze vermenigvuldigingen; 6 maak een keuze.
Voorbeeld: Een personeelsmanager moet de beslissing nemen over de selectie van een kandidaat voor een commerciƫle functie in de onderneming. Na een aantal gesprekken zijn er nog twee kandidaten overgebleven. De personeelsmanager zet de gegevens in de beslissingsmatrix.