De totale doorlooptijd

Gerelateerde afbeelding

Wat nu opvalt is dat de totale doorlooptijd verlengd wordt en het kritische pad anders gaat verlopen. Wanneer dit gevaar vroeg genoeg wordt gesignaleerd is het aan het management van het project te besluiten of aan de activiteit e extra middelen worden toegewezen om te proberen of de oorspronkelijke doorlooptijd alsnog gehaald kan worden. Er onstaat op deze manier een afweging tussen kantoorruimte huren rotterdam de kosten en opbrengsten van het extra toewijzen van middelen.
In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op het vorm geven van de organisatie. Structuur en organisatie Samenvatting i Onder besturing wordt verstaan het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen. Deze doelen kunnen worden bereikt indien bedrijfsprocessen op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. In een organisatie worden verschillende typen bedrijfsprocessen onderscheiden: primaire, secundaire en bestuurlijke bedrijfsprocessen. Business Re-engineering is een benadering, die bedrijfsprocessen als centraal punt kiest en waarbij gestreefd wordt scheidingen in een organisatie op te heffen. Het doel van Business Re-engineering is door middel van een procesoriëntatie, het realiseren van een hogere toegevoegde waarde voor de afnemer. Porters ‘value chain’ geeft aan welke toegevoegde waarde de verschillende organisatorische onderdelen bijdragen aan de gehele organisatie. Juist door het op een bepaalde manier structureren en coördineren van de bedrijfsprocessen ontstaan er ten opzichte van de concurrent concurrentievoordelen. Door kantoorruimte huren almere scheiding aan te brengen tussen uitvoering en leiding ontstaat hiërarchie in een organisatie. De hiërarchie komt tot uiting in de verschillende bestuursniveaus. Elk bestuursniveau heeft zijn specifieke taken. Bij het besturen van organisaties worden methoden gebruikt om het proces van besturen overzichtelijker en inzichtelijker te maken. Achtereenvolgens zijn individuele methoden (management by objectives, management by exceptions, time-management), organisatorische methoden (unit- en risicomanagement) en procesgerichte methoden (projectplanning) behandeld.