Structurering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In paragraaf 9.3.5 hebben we gezien dat bij de matrixorganisatie een deel van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lijnmanagers wordt overgedragen aan de projectleiders. Indien de projectleiding beschikt over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om de projecten te beheersen, is er sprake van een theoretisch zuivere projectorganisatie. zuivere projectorganisatie De bevoegdheden van de projectleider komen hierbij overeen met die van een afdelingshoofd in een lijnorganisatie. In figuur 9.17 worden de kantoorruimte huren rotterdam matrixorganisatie en de zuivere projectorganisatie naast elkaar gezet. Of er sprake is van een matrixorganisatie dan wel een zuivere projectorganisatie hangt af van de invloed van de lijnorganisatie en I of de projectorganisatie.
Een ander kenmerk van een zuivere projectorganisatie is dat de organisatie wordt opgesplitst in verschillende afdelingen ofwel ‘pools’. Medewerkers van deze afdelingen worden ingezet op verschillende projecten en houden zich hiermee voor de volle 100 procent bezig. Na beëindiging van een project komen de medewerkers weer terecht in de afdeling (pool), waarna ze weer opnieuw kunnen worden ingezet op een project.
Detacheringsbedrijven in de softwarebranche hebben vaak een projectorganisatie waarbij de medewerkers uit een pool worden ingezet op verschillende kantoorruimte huren almere projecten.
Het voordeel van een zuivere projectorganisatie is dat er één leider is en dat mensen optimaal in een project kunnen functioneren.
Het nadeel is dat medewerkers zich makkelijk moeten kunnen verplaatsen in nieuwe projecten en dat de werkgelegenheid sterk afhankelijk is van het binnenhalen van nieuwe projecten.