Het goede nieuws

Gerelateerde afbeelding

Op de eerste dag van de rest van mijn leven word ik met een duf gevoel in mijn hoofd wakker van het gerinkel van de telefoon die op mijn nachtkastje ligt. Ik neem op en hoor de stem van Kathleen, die de hele nacht niet heeft geslapen en deze ochtend naar huis komt om te praten. Ik stem toe, sta op en neem een douche om weer enigszins bij de mensen te komen. Aan mijn hoofdpijn af te meten, hebben de vele glazen whisky van gisterenavond er behoorlijk ingehakt. Het goede nieuws is evenwel dat ik geen slaappilletje nodig heb gehad om toch in een diepe slaap te geraken. Ik trek een donkere spijkerbroek aan en schiet een wit overhemd aan met daaroverheen een bruin flexplek huren rotterdam colbertje met stukken op de mouwen. Als Kathleen zo thuiskomt, wil ik er niet als een verslagen hond bijzitten.
Ik eet een boterham en zet lekkere Ibiza-lounge muziek op. Nu ik nog maar een paar dagen kan genieten van alle mooie spullen om mij heen, ga ik deze tijd maximaal benutten. Het vreemde is dat het depressieve gevoel van gisterenavond is verdwenen. In niets voel ik mij nog de man, bij wie eind deze maand een rekening van tien miljoen euro op de deurmat valt. Het is altijd al mijn kracht kantoorruimte huren almere geweest om vooruit te kijken en ik zie een nieuw leven aan de horizon verschijnen, dat misschien niet zo luxe en welvarend is, maar veel bevredigender dan ik op de beursvloer ooit heb gehad.

Het meten van kwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beste manier om kwaliteit te meten is door de prijs van het niet-voldoen te calculeren. Niet-voldoen-activiteiten zijn onder andere: onvoorziene service, machinestilstand, gegevens opnieuw in een computer invoeren, fouten herstellen, retourzendingen enzovoort. Met het berekenen van de prijs van het niet-voldoen krijgen we inzicht in de kosten als er niet aan de vereisten wordt voldaan. De kwaliteitsinspanningen zullen hierdoor beter kunnen worden gestuurd en kwaliteitsverbetering zal sneller zichtbaar worden.
Crosby ontwikkelde een kwaliteitsverbeteringsprogramma bestaande uit veertien stappen. Een deel van deze stappen heeft betrekking op managementactiviteiten en een deel op activiteiten van de werknemers. Kwaliteitsbeheersing is hierbij een continu proces. continu proces. Advies Waarop letten bij kwaliteitsmanagement?S betrek zo veel mogelijk leveranciers en afnemers bij kwaliteitsplanning; zorg voor duidelijke spelregels; gebruik een kwaliteitshandboek als gereedschap voor het beheersen van deze spelregels; laat het hele bedrijf meewerken; laat de mensen die het werk doen ook de regels opstellen; neem de tijd voor kwaliteit: het is niet te koop; certificering is de eerste stap in het kwaliteitsproces; betrokkenheid flexplek huren rotterdam van het managementteam is een voorwaarde voor succes; opleiding van mensen is geen overbodige luxe.
De nadruk in het programma ligt op toezichthouden en controle en er is in mindere mate aandacht voor de verandering van het personeelsbeleid en de managementstijl.
De Amerikaanse ingenieur en jurist J.M. Juran is gespecialiseerd in de uitvoeringsmodellen van kwaliteitsbeheersing. Zijn streven is eveneens gericht op het verminderen van fouten en kostenbesparing. De nadruk van zijn aanpak ligt in het betrekken van mensen in de organisatie bij processen. Hij schenkt veel aandacht aan motivatievraagstukken en de bedrijfscultuur.
A.V. Feigenbaum besteedde met name veel aandacht aan de verbetering van de organisatiestructuur en werkprocedures. Hij formuleerde en definieerde als eerste het begrip flexplek huren almere totale kwaliteitscontrole (TKC) en publiceerde in 1961 zijn boek To tal Quality Control: Engineering and Management. Feigenbaum stelde voor om TKC in organisaties te laten bevorderen door kwaliteitsspecialisten van een kwaliteitsafdeling.

Gedragsverandering

Gerelateerde afbeelding

Deze gedragsverandering is nodig om in een steeds veranderende omgeving de juiste afstemming te zoeken en dit ook blijvend te doen. Tevens wordt met het begrip lerende organisaties aangegeven dat het om een collectief leerproces gaat en niet alleen om een individueel leerproces. Van het leren van organisatiegedrag is pas sprake, als een gedragsverandering van het ene individu effect heeft op het gedrag van andere individuen. 18 Doordat er kantoorruimte huren rotterdam sprake is van een collectief leerproces neemt de collectieve bekwaamheid van organisaties of onderdelen daarbinnen toe. Een groep mensen, een afdeling heeft een proces van verandering doorgemaakt dat zodanig verloopt dat de capaciteit om in de toekomst te veranderen ofte vernieuwen, is toegenomen. Het vermogen van een organisatie te kunnen leren heeft veel met de organisatiecultuur te maken. De capaciteit om te kunnen leren in een organisatie is het bezitten van een gedeelde opvatting over de wijze waarop men ervaringen integreert tot bruikbare inzichten en vaardigheden voor de toekomst. ig
Hoe kunnen we nu van een organisatie een lerende organisatie maken of aan welke kenmerken moet kantoorruimte huren almere een organisatie voldoen om tot een collectief leerproces te komen? Aangezien het een collectiefleerproces betreft, heeft het antwoord op deze vraag te maken met verschillende aspecten die het functioneren van organisaties bepalen. De belangrijkste elementen zijn:20