Gedragsverandering

Gerelateerde afbeelding

Deze gedragsverandering is nodig om in een steeds veranderende omgeving de juiste afstemming te zoeken en dit ook blijvend te doen. Tevens wordt met het begrip lerende organisaties aangegeven dat het om een collectief leerproces gaat en niet alleen om een individueel leerproces. Van het leren van organisatiegedrag is pas sprake, als een gedragsverandering van het ene individu effect heeft op het gedrag van andere individuen. 18 Doordat er kantoorruimte huren rotterdam sprake is van een collectief leerproces neemt de collectieve bekwaamheid van organisaties of onderdelen daarbinnen toe. Een groep mensen, een afdeling heeft een proces van verandering doorgemaakt dat zodanig verloopt dat de capaciteit om in de toekomst te veranderen ofte vernieuwen, is toegenomen. Het vermogen van een organisatie te kunnen leren heeft veel met de organisatiecultuur te maken. De capaciteit om te kunnen leren in een organisatie is het bezitten van een gedeelde opvatting over de wijze waarop men ervaringen integreert tot bruikbare inzichten en vaardigheden voor de toekomst. ig
Hoe kunnen we nu van een organisatie een lerende organisatie maken of aan welke kenmerken moet kantoorruimte huren almere een organisatie voldoen om tot een collectief leerproces te komen? Aangezien het een collectiefleerproces betreft, heeft het antwoord op deze vraag te maken met verschillende aspecten die het functioneren van organisaties bepalen. De belangrijkste elementen zijn:20