Het meten van kwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beste manier om kwaliteit te meten is door de prijs van het niet-voldoen te calculeren. Niet-voldoen-activiteiten zijn onder andere: onvoorziene service, machinestilstand, gegevens opnieuw in een computer invoeren, fouten herstellen, retourzendingen enzovoort. Met het berekenen van de prijs van het niet-voldoen krijgen we inzicht in de kosten als er niet aan de vereisten wordt voldaan. De kwaliteitsinspanningen zullen hierdoor beter kunnen worden gestuurd en kwaliteitsverbetering zal sneller zichtbaar worden.
Crosby ontwikkelde een kwaliteitsverbeteringsprogramma bestaande uit veertien stappen. Een deel van deze stappen heeft betrekking op managementactiviteiten en een deel op activiteiten van de werknemers. Kwaliteitsbeheersing is hierbij een continu proces. continu proces. Advies Waarop letten bij kwaliteitsmanagement?S betrek zo veel mogelijk leveranciers en afnemers bij kwaliteitsplanning; zorg voor duidelijke spelregels; gebruik een kwaliteitshandboek als gereedschap voor het beheersen van deze spelregels; laat het hele bedrijf meewerken; laat de mensen die het werk doen ook de regels opstellen; neem de tijd voor kwaliteit: het is niet te koop; certificering is de eerste stap in het kwaliteitsproces; betrokkenheid flexplek huren rotterdam van het managementteam is een voorwaarde voor succes; opleiding van mensen is geen overbodige luxe.
De nadruk in het programma ligt op toezichthouden en controle en er is in mindere mate aandacht voor de verandering van het personeelsbeleid en de managementstijl.
De Amerikaanse ingenieur en jurist J.M. Juran is gespecialiseerd in de uitvoeringsmodellen van kwaliteitsbeheersing. Zijn streven is eveneens gericht op het verminderen van fouten en kostenbesparing. De nadruk van zijn aanpak ligt in het betrekken van mensen in de organisatie bij processen. Hij schenkt veel aandacht aan motivatievraagstukken en de bedrijfscultuur.
A.V. Feigenbaum besteedde met name veel aandacht aan de verbetering van de organisatiestructuur en werkprocedures. Hij formuleerde en definieerde als eerste het begrip flexplek huren almere totale kwaliteitscontrole (TKC) en publiceerde in 1961 zijn boek To tal Quality Control: Engineering and Management. Feigenbaum stelde voor om TKC in organisaties te laten bevorderen door kwaliteitsspecialisten van een kwaliteitsafdeling.