De typologie van Handy

Gerelateerde afbeelding

De typologie van Handy (1979) is een veel gehanteerde methode om organisatiecultuur te typeren. Deze typologie is gebaseerd op twee dimensies: • samenwerkingsgraad: de mate waarin wordt samengewerkt; • machtsspreiding: de mate waarin beslissingsbevoegdheid gecentraliseerd of gedecentraliseerd is.
Organisatie in ontwikkeling  Uit de media Een zestal dimensies van bedrijfscultuur4 In het boek Bedrijfscultuur, diagnose en beïnvloeding van G. Sanders en B. Neuijen wordt een zestal dimensies van een bedrijfscultuur onderscheiden. Op elke dimensie kan een positie worden ingenomen. Hieronder een korte samenvatting van deze zes dimensies.
Risico’s mijdend Zo weinig mogelijk inspannen Elke dag zo’n beetje hetzelfde
Mensgericht
Rekening houden met persoonlijke problemen Verantwoordelijkheid nemen voor welzijn van werknemers Nemen van beslissingen door groepen
Organisatiegebonden
Zich identificeren van werknemers met hun organisatie Aantrekken van mensen uit juiste familie, sociale klasse, schoolachtergrond Normen van het werk gelden ook thuis Niet ver vooruit denken
Open
Openheid tegenover nieuwkomers en buitenstaanders Haast iedereen past in organisatie Nieuwe medewerkers voelen zich snel thuis
Strakke controle
Zich bewust van kosten Zich strikt houden aan vergadertijden Serieus praten over bedrijf en werk
Pragmatisch
Tegemoet komen aan wensen van de klant Resultaten belangrijker dan procedures Pragmatische houding tegenover ethiek Nauwelijks nuttige bijdrage aan samenleving
Op gemak in risicovolle situaties Uiterste best doen Elke dag een nieuwe uitdaging
Sterke druk uitoefenen om werk af te krijgen Uitsluitend interesse in het werk dat wordt vergaderruimte huren rotterdam afgeleverd Nemen van beslissingen door individuen
Zich identificeren van werknemers met hun beroep Aantrekken van mensen vanwege geschiktheid voor het werk Privé-leven is ieders eigen zaak Jaren vooruit denken
Geslotenheid en geheimzinnigheid, zelfs voor eigen medewerkers Alleen bijzondere mensen passen in organisatie Nieuwe medewerkers voelen zich niet snel thuis
Zich niet bewust van kosten Zich bij benadering houden aan vergadertijden Grappen maken over het bedrijf en werk
Correct toepassen van procedures Procedures belangrijker dan resultaten Hoge normen inzake ethiek Nuttige bijdrage aan samenleving
Onder een hoge samenwerkingsgraad vyordt een grote saamhorigheid tussen de leden van een organisatie verstaan. Hoge machtsspreiding wil zeggen een situatie die gekenmerkt kan worden door een hoge mate van delegatie. De samenwerkingsgraad en machtsspreiding kunnen in een extreme situatie hoog oflaag zijn.
Wanneer we deze twee dimensies met elkaar combineren, krijgen we een overzicht zoals weergegeven in figuur 10.1.
Dev ier cultuurtypen zijn de volgende: Rollencultuur De organisatie is gebaseerd op regels en procedures. Deze geven stabiliteit en zekerheid. Functies in de organisatie geven de toon aan, niet de mensen die de functies uitoefenen. De vergaderruimte huren almere rollencultuur zien we in bureaucratische organisaties terug. Machtscultuur De organisatie draait om de topfiguur. De organisatie is als het ware een uitbreiding van hem. De topfiguur kiest een kring van trouwe medewerkers om zich heen op basis van herkenning. In dit cultuurtype zijn maar weinig regels en procedures opgesteld, beslissingen worden ad hoc genomen. Deze machtscultuur vinden we veel terug bij kleine en jonge organisaties.